Öppenvård

Lejongruppens öppenvård arbetar utifrån uppdrag av socialtjänsten. Vi erbjuder för närvarande öppenvård i hela stor Stockholm och södra Mälardalen.

Vi arbetar med

  • Utredning, behandling, stöd och coachning till ungdomar med sociala problem
  • Utredning och behandling för hemmasittare
  • Familjepedagogiska insatser/ behandlingar
  • Umgängesstöd