Andersboda Gård HVB

Var:  Lantligt beläget i närheten av Viksberg utanför Södertälje.

Målgrupp: Pojkar 14–18 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter att klara av sociala relationer, skolgång/sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag har ofta lett till psykosociala problem, ibland med begynnande kriminalitet och/eller missbruk som resultat.

Antal platser:  7 platser

Verksamhet:  HVB-hem, behandlingshem och utredningshem.  Vi har tillstånd för både LVU och SOL. 

Övrigt: Egen psykolog.  Neuropsykiatriska utredningar. Samarbete med resursskola

Personal

Den personal som är anställd på Andersboda Gård har samtliga minst 2-årig eftergymnasial utbildning och erfarenhet av målgruppen. Däribland återfinns utbildade socialpedagoger, alkohol- och drogterapeut, socionom och psykolog. 


Varje ungdom får en kontaktperson.

Behandlingsmetoder

De metoder vi använder på Andersboda Gård är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder A-CRA,  Ett Nytt Vägval och ART som metoder i behandlingen. 

Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende. 

Läs mer om behandlingskonceptet

Strukturerad vardag

På Andersboda Gård får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhet och substans i vardagen. Boendet kommer att erbjuda aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer.


"Vår målsättning är att
skapa landets bästa HVB-hem!
Bäst för så väl beställarna som ungdomarna själva"Kontakta oss - Vi hjälper dig!

Vi har ramavtal med de flesta av Sveriges kommuner
08-445 55 00
info@lejongruppen.se