Ni ansöker nedan för att bli jour- eller familjehem hos Lejongruppen. Försök fylla i ansökan så detaljerat som möjligt. 

Ansökan att bli jour- eller familjehem

Checklista!
Kontrollera att Ni uppfyller minimikraven på att bli jour- eller familjehem innan Ni skickar in ansökan.

  • Att Ni har ett ledigt sovrum till den placerade utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum. Gemensamma utrymmen räknas inte som sovrum.
  • Att Ni är 25 år eller äldre.
  • Att Ni kan avvara tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter. 
  • Att Ni behärskar det svenska språket. 


Utdrag ur offentliga register

För att få bli familjehem behöver fyra utdrag tas från offentliga register. De kan ni själva begära ut enligt nedan. Eller så hjälper vi er med det vid första hembesöket. 
  1. Brotts och misstankeregistret. Blankett hittar Ni på Polisens hemsida och kuvertet skall vara oöppnat när det lämnas till oss.

  2. Försäkringskassan. ”Intyg om utbetald ersättning” begär Ni via servicetelefon 020 524 524 eller via internet hos Försäkringskassan

  3. Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten begär ni via telefon 0771 73 73 00.

  4. Socialregistret. Kontakta socialtjänsten i den kommun Ni är folkbokförda. genom att skicka in denna blanketten nedan. 

Intygen ska lämnas eller skickas till oss
Lejongruppen AB
Hornsbruksgatan 7
117 34  Stockholm

Vill du veta mer? -
Kontakta oss!

Vill du bli familjehem?
Ansök här eller ring

Telefon familjehemsavdelningen
08-445 55 00 knappval #5

Telefon växel
08-445 55 00

E-post
familjehem@lejongruppen.se

Huvudkontor
Lejongruppen AB
Hornsbruksgatan 7
117 34 Stockholm