Vill du bli jour- eller familjehem?

Har du tid, ett ledigt rum och vill göra skillnad för en ung människa? Vi har stor efterfrågan på duktiga familjer som vill bli jour- eller familjehem.

Att vara jour- och familjehem

Att vara familjehem hos Lejongruppen är utmanande, intressant och framförallt väldigt berikande! Att vara familjehem (tidigare fosterhem) innebär att vara barnets familj. I praktiken innebär det att hjälpa och stötta barnet i vardagen.
Det innebär också att skapa trygghet, riktlinjer och regler men framförallt mycket glädje och hjärta samt en önskan att dela med sig av sitt liv. Detta innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter en tydlig vilja att lyckas med att ge den placerade de bästa förutsättningar för att växa och blomma ut till en stark och självständig individ. Denna ambition måste delas av samtliga familjemedlemmar för att detta skall vara möjligt då alla påverkas av att en ny familjemedlem flyttar in.

Ett familjehem kan bestå av en familj av två vuxna med eller utan barn såväl som ensamstående män eller kvinnor med eller utan barn. Familjen kan ha ett vanligt förvärvsarbete men vid vissa placeringar krävs det att det finns en vuxen hemma och kallas då förstärkta eller kraftigt förstärkta familjehem.

Ekonomisk ersättning

Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör.

Ersättningen betalas ut i två delar, dels omkostnadsersättning på drygt 6.200kr/mån som skall täcka mat, kläder, resor etc samt en arvodesdel för det arbete ni utför. Arvodet varierar från 13.000kr/mån och uppåt beroende på placeringens komplexitet.


Hur går det till?

Vi gör först ett hembesök för att familjen ska ges möjlighet att ställa frågor. Då gör Lejongruppens familjehemskonsulent en första bedömning av lämpligheten. Därefter genomförs en familjehemsutredning enligt "Nya Kälvesten". Vi använder oss också av socialstyrelsens framtagna material för detta, Bra-Fam.

Alla familjer som utreds av Lejongruppen ska sedan inkomma med registerutdrag från polis, socialtjänst och kronofogden.

 

När utredningen är avslutad och familjen är godkänd skriver vi ett samarbetsavtal.

Alla familjer som blir familjehem för Lejongruppen erbjuder vi grundutbildningen "Ett hem att växa i". Det är en utbildning som syftar till att göra placeringen så bra som möjligt. Utbildningen behandlar bland annat utvecklingspsykologi, etik, socialtjänstlagen och förhållningssätt.

Därefter kommer vi att kontakta familjen när vi har en ungdom som matchar familjens önskemål. Familjen avgör alltid om de vill ta emot ungdomen.

Under placeringstiden har familjen tillgång till en erfaren konsulent som stöttar, handleder och finns med under hela placeringstiden. Konsulten håller även kontakten med socialtjänsten och besöker familjen regelbundet. Dessutom erbjuds alla familjer extern handledning i grupp med andra familjehem.

Låter det intressant?

Ansök här


Vill du veta mer? -

Kontakta oss!

Telefon familjehemsavdelningen
08-445 55 00 knappval #5

Telefon växel
08-445 55 00

E-post
familjehem@lejongruppen.se

Huvudkontor
Lejongruppen AB
Hornsbruksgatan 7
117 34 Stockholm

Organisationsnummer

559110–5175