Andersboda flyttar till Gorsinge

Veckan före påsk stängde vi Andersboda Gård HVB för renovering/uppgradering av lokalerna. Personal och ungdomar har omplacerats till Gorsinge HVB utanför Strängnäs. Anledningen är vi under längre tid känt att de lokalerna som vi hyrt inte hållit den standard som vi eftersträvar. 
- Det känns som ett otroligt lyft för både ungdomar och personal att komma hit till Gorsinge HVB. Här har vi fräscha boende rum och badrum och en helt annan luftighet än i de gamla lokalerna säger Kristian Nord, operativ chef på Lejongruppen.

Välkommen Cina

Christina (Cina) Lindgren tillträder 1 mars som verksamhetschef för Lejongruppen Familjehem. Cina kommer närmaste från LIKA Pedagogisk utveckling AB där hon varit verksamhetschef för familjehemsvård och öppenvård. Dessförinnan har Cina haft olika roller inom socialtjänsten och privata företag som enhetschef, socialsekreterare och familjebehandlare.

Att jobba systemteoretiskt med nätverket kring placerade barn och ungdomar är något som verkligen kan göra skillnad inom förstärkt familjehemsvård. Det är en av alla de lärdomar jag fått genom åren av social arbete säger Cina.

Vi är jätteglada och stolta att Cina börjar jobba med oss. Hennes gedigna bakgrund inom förstärkt familjehemsvård, socialtjänst och familjebehandling kommer att bli ett fantastiskt tillskott för Lejongruppen, kommenterar Stefan Strandberg, administrativ chef på Lejongruppen.

God Jul och Gott Nytt År önskar Lejongruppen AB!

Vi ser tillbaka på ett år fullt av utmaningar, men även på ett år där vi har tagit ytterligare steg mot vårt mål:

Att bli Sveriges bästa HVB- och familjehemsverksamhet!

Tack till alla våra fantastiska medarbetare som gör detta möjligt! Utan er är vi ingenting.

#HVB #familjehem #behandling #2022 #nyamöjligheter


Vikten av skolgång

Varje läsårsstart innebär ofta ett ”generationsskifte” i våra verksamheter där ungdomar som är färdigbehandlade flyttar hem och börjar skola på sin hemort och nya ungdomar flyttar in hos oss och påbörjar sin behandling.

Forskningen kring ungdomars skydds- och riskfaktorer visar att ungdomar som har en positiv skolanknytning och går ut grundskolan och gymnasiet löper mindre risk att utveckla ett normbrytande beteende och psykisk ohälsa. Med den vetskapen lägger våra verksamhetschefer och samordnare väldigt mycket tid på att hitta lämpliga skolor, klasser och studieplaner för våra ungdomar för att de ska få rätt förutsättningar för att lyckas med skolan. En stor majoritet av de som får behandling hos oss har en neuropsykiatrisk diagnos och har tyvärr oftast en dålig erfarenhet av skolan.

Vissa undrar varför vi lägger så stor vikt vid skolan och frågar om vi inte borde fokusera helt på ungdomarnas behandling i stället. Sanningen är att skolan är en vital del av behandlingen och därför är vårt stöd till ungdomen i allt som rör skolan extremt viktigt. Om ungdomen får en fungerande skola är vår erfarenhet att behandlingsprogrammet som ungdomen går hos oss får större verkningsgrad och möjligheten till att ge ungdomen en varaktig förändring ökar markant.

Brev från en mamma

Hej !

Jag har haft min son XXX placerad på Hammersta HVB hem i Rönninge i 7,5 månad. Tack vare ert fina proffsiga bemötande gentemot XXX och även oss som föräldrar ser jag som mamma följande förändringar som jag hoppas håller i sig: 

  • XXX är kommunikativ, svarar i telefon och på sms, vi har kul diskussioner och bra samtal, jag upplever att han vill kommunicera.
  • XXX är drogfri
  • XXX har fått större tillit till vuxna och vuxenvärlden, ett särskilt tack till Andy, Alexandra, Simon och Emiliano som bemött XXX och lyckats få till en förändring
  • XXX går i skolan i större utsträckning än förut.

 Genom ert professionella förhållningssätt, yrkesskicklighet , stöd och värme har jag fått min pojke tillbaka till livet , nu ser vi framåt både han och jag. Tack för att ni funnits där för oss och ni ska veta att ni gör skillnad för unga killar och deras anhöriga varje dag.

Med vänliga hälsningar,
YYY