Ännu en ungdom i eftervård!

På Hammersta HVB flyttade nyligen en ungdom ut och påbörjade samtligt vårt eftervårdsprogram. Ungdomen har genomgått vårt individuella behandlingsprogram och är nu redo att flytta hem till föräldrarna igen.

Vi på Lejongruppen har under lång tid pratat om vikten av eftervård. Vi har sett så många ungdomar som gjort fantastiska resor på våra boenden men som haft behov av den där sista stöttningen på hemmaplan för att nå ända in i mål.

Vi har i dessa diskussioner med socialtjänsten ofta landat i att hemmakommunens öppenvård möter ungdomen och tillgodoser denna sista stöttning fram till målsnöret.

När vi utvärderat resultatet för de ungdomar som flyttat hem efter genomförd behandling har vi dock sett väldigt varierande utfall. Vi har sett några mönster i varför det gått bra för vissa och varför vissa tyvärr fallit tillbaka till gamla vanor och beteenden som de jobbat så hårt med att komma ifrån under tiden hos oss.

När ungdomen kommer hem behöver den fortsatt stöd och vägledning för vidmakthålla det som ungdomen byggt upp under behandlingen. Utan det stödet är risken för att falla tillbaka till gamla mönster och vanor extremt stor både vid motgångar och lockelser. För att minska dessa risker är bra eftervård avgörande.

Lejongruppens eftervård har styrkor som kommunens egen eftervård har svårt att matcha när det kommer till allians, bibehålla momentan och hantera överbelastning i form av för mycket lockelser och krav på en och samma gång.

1.     Allians

När ungdomen kommer hem har den redan en kontaktperson som den känner från boendet som kommer att fortsätta resan tillsammans med ungdomen. Den alliansen är oerhört viktig för att våga söka stöttning och råd i utmanande situationer.
Hade ungdomen i stället fått stöd via kommunens utsedda kontaktperson behöver de starta från noll för att bygga en allians. Det tar tid att bygga en allians och det är inte alltid man lyckas. Under denna process av alliansbyggande har vi sett en ökad risk för att falla tillbaka i gamla mönster.

2.     Momentum

När ungdomar gör en resa för att bryta gamla mönster och beteenden är motivationen viktig. Den finns ibland och ibland behöver vi hjälpa ungdomar att hitta sin motivation för att fortsätta sin resa mot målet.

När förändringar sker, till exempel att flytta från boendet, är det extra viktigt att behålla målbilden och stötta upp motivation för att hålla i det som ungdomen byggt upp. Lejongruppens kontaktperson är med på resan både vad gäller förberedelser inför flytt, själva flytten men även den från första dagen på nya (eller gamla) stället. De jobbar med att skapa struktur och motivation kontinuerligt.
För ungdomar som inte får eftervårdstödet via Lejongruppen är det tyvärr inte ovanligt att ungdomar får vänta på att deras insatser kör i gång på hemmaplan. Detta sker ofta pga av yttre faktor även när det funnits en ambition på att inget glapp ska uppstå. Detta vet vi skapar en stor risk för att ungdomens motivation dalar och det blir svårt för ungdomen att själv skapa både struktur och motivation på egen hand.

 3.     Överbelastning

Vi ser att även om ungdomar skapar ett förhållningssätt och struktur för att hantera med de utmaningar hen kommer att möta i samband med flytt så blir det som ska hanteras ändå i många fall ohanterligt i praktiken efter flytt. Det kommer för många och alldeles förstora utmaningar på en och samma gång. Vi kan se till oss själva, om vi står inför något tufft och helt plötsligt ska byta både miljö, hem och personer omkring oss.

Trots intensivt förberedelsearbete blir verkligheten alltid något annat. Det blir aldrig riktigt som man planerat för. Då är det ovärderligt att ha någon från det gamla, trygga boendet som stöttar en.

Med grund i dessa 3 faktorer har vi tagit fram vårt eftervårdsprogram. Det skapar en brygga mellan våra behandlingshem och ungdomarnas hemsituation. Det skapar också en brygga mellan Lejongruppens behandlare och behandlare/kontaktpersoner i ungdomens hemkommun.

Vi är mycket glada att just nu ytterligare en ungdom kör igång vårt eftervårdsprogram och är ett steg närmare målet är att ta kommandot över sitt eget liv!

Kul att du tog dig tid att läsa