A-CRA hjälper ungdomar att bli av med missbruk

Onur Polat, A-CRA behandlare hos Lejongruppen, vad är A-CRA? 

- A-CRA eller Adolescent Community Reinforcement Approach är en missbruksbehandling för ungdomar som baseras på Community Reinforcement Approach (CRA), kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). I A-CRA jobbar man med att kartlägga drogbeteenden och också med att kartlägga vad ungdomen ska göra istället när drogen tas bort. 

Hur går det till?

- Under en tremånadersperiod träffas behandlaren och ungdomen varje vecka. Efter ett tag involveras även ungdomens vårdnadshavare.  Vi kartlägger när och i vilka situationer som drogbeteendena uppstår. Vi övar praktiskt på alternativa hanteringar av situationer, såsom att Tacka nej, att kommunicera, att lösa problem, att förebygga och hantera motgångar, att hantera ilska, jobbfärdigheter, följsamhet, medicinering och relationsfärdigheter. Mycket att behandlingen går ut på att ha konkreta övningar.

A-CRA dessutom den mest kostnadseffektiva behandlingen som är evidensbaserad. Vad skulle du säga gör behandlingen så framgångsrik?

- Den inkluderar sociala förstärkare, aktiv fritid, identifiering av oönskade beteenden, noggranna kartläggningar av beteende man vill släcka ut, att man jobbar kring förstärkare med fler faktorer i delmål för ett bibehållande beteende av ett drogfritt liv. Att den har så bra evidens är en av huvudanledningarna till att Lejongruppen erbjuder A-CRA behandling till ungdomar. 

Vad blir effekten av behandlingen?

- Precis som allt annat vi gör här på Lejongruppen så hjälper det ungdomen att ta kontrollen över sitt liv!