Behandling i parallella processer

På Lejongruppens HVB-hem jobbar vi med behandling i parallella processer.

Våra behandlare arbetar med de symptom som ungdomen uppvisar i form av till exempel missbruk eller utåtagerande beteende på ett plan samtidigt som vår psykolog hjälper ungdomen att bearbeta de underliggande orsakerna till beteendet såsom trauma eller ångest. Allt för att ge ungdomarna förutsättningar för att ta kommandot över sitt eget liv.

Kontakta oss så kan vi berätta mer!