Brev från en mamma

Hej !

Jag har haft min son XXX placerad på Hammersta HVB hem i Rönninge i 7,5 månad. Tack vare ert fina proffsiga bemötande gentemot XXX och även oss som föräldrar ser jag som mamma följande förändringar som jag hoppas håller i sig: 

  • XXX är kommunikativ, svarar i telefon och på sms, vi har kul diskussioner och bra samtal, jag upplever att han vill kommunicera.
  • XXX är drogfri
  • XXX har fått större tillit till vuxna och vuxenvärlden, ett särskilt tack till Andy, Alexandra, Simon och Emiliano som bemött XXX och lyckats få till en förändring
  • XXX går i skolan i större utsträckning än förut.

 Genom ert professionella förhållningssätt, yrkesskicklighet , stöd och värme har jag fått min pojke tillbaka till livet , nu ser vi framåt både han och jag. Tack för att ni funnits där för oss och ni ska veta att ni gör skillnad för unga killar och deras anhöriga varje dag.

Med vänliga hälsningar,
YYY