Dags för kvalitetsuppföljning

Just nu håller vi på sammanställa kvalitetsrapporten som utvärderar kvaliteteten i Lejongruppens verksamheter föregående år.

I år är vi glada att se att antalet färdigbehandlade ungdomar har stigit markant och att de processer och rutiner vi har efterföljs i allt högre grad.

Vi kan även se effekten av våra behandlingsprogram och vi får också väldigt positiv feedback från ungdomarna gällande bemötande från vår personal. Det är ett kvitto på vilket fantastiskt jobb de gör och att utbildning i LAB (Lågaffektivt Bemötande) ger personalen verktyg att hantera situationer och beteenden och möjliggör också ett systematiskt arbete med bemötande på individnivå.