"Det går att förändra. Ingen föds med kriminalitet och missbruk"

Ett ögonblick, Kim Magnusson, behandlingsassistent på Hammersta HVB. 
Hur kom det sig att du började jobba hos oss?

- Jag vart rekommenderad av en tidigare kollega som hade varit i kontakt med Lejongruppen och efter jag fick reda på deras vision och deras arbetsmetodik så valde jag att söka och bli en del av deras team.
 
Vad är det som gör att du vill jobba med ungdomar med problematik?

- Jag har en grundtanke som är att ingen föds med den problematiken vi arbetar med, med det sagt så finns det alltid en grund, utan kriminalitet och missbruk, som man kan arbeta tillbaka till.
 
Hur gör du för att nå fram?

- Med ett genuint intresse, bygga en trygg relation, hitta ungdomens starka sidor och förstärka dom. Även motion och dagliga rutiner är något jag tycker är viktigt för att nå fram och för att nå långsiktiga mål.