Ett ögonblick Jonas Stridsman, kvalitets- och behandlingschef på Lejongruppen AB.

Vad händer just nu?
- Just nu försöker vi hitta rätt personer som skall jobba med behandling hos oss, rätt personer är intresserade att vara med om att bygga nytt med målet att skapa Sveriges bästa HVB för unga pojkar.

Vad skulle du säga är den största skillnaden på den behandling som kommer att bedrivas på Hammersta HVB och den behandling som traditionellt används på HVB runt om i landet?
-Skillnaden är egentligen inte behandlingsmodellen utan att vi faktiskt erbjuder behandling och att vi kommer att vara fokuserade på en ganska snäv målgrupp och därmed bli bäst på det vi gör. Och att vi arbetar tätt tillsammans den unge, hans kontaktperson och behandlare och att vi inte släpper taget innan den unge fått förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv.