Fokus på risk- och skyddsfaktorer leder till behandlingsresultat

På Lejongruppens behandlingshem Hammersta HVB jobbar vi aktivt med att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi jobbar intensivt i det dagliga med att stärka skyddsfaktorerna.

I praktiken innebär det att vi skapat en struktur i vardagen genom att ha ett tydligt veckoschema. I veckoschemat har självklart behandling av de beteenden och riskfaktorer som orsakat dagens situation, en central plats. Behandlingen ges antingen individuellt eller i grupp av vårt behandlingsteam. När vi kommit en bit på vägen i behandlingen läggs mycket energi på att försöka (åter)upprätta en positiv skolanknytning. Stöd för att pedagogiskt stärka skolprestationerna och intresset för skolan ges dagligen.

I veckoschemat finns även gott om utrymme för aktiviteter som skapar en aktiv fritid som väcker nya intressen hos ungdomarna.   

I bemötandet mellan våra medarbetare och ungdomen jobbar vi aktivt med att lågaffektivt stärka den unges medvetenhet, självkänsla och motivation. Skapa ett positivt förhållningssätt succesivt lära ungdomen nya sätt att lösa problem.