”Genom att förstärka de positiva beteendena lyckas jag hjälpa ungdomar förändra sitt beteende.”

 Ett ögonblick, Onur Polat, en av nyckelpersonerna på Hammersta HVB.

Vem är Onur?

- En kille som redan i unga år började engagera sig i utsatta ungdomar. Då som ungdomsledare för en idrottsklubb. Därefter började jag jobba ett HVB-boende. Tidigt fick jag eget ansvar som kontaktperson och förtroendet att leda gruppsamtal med ungdomarna.  Därefter har allt bara rullat på. Nu senast jobbade jag som biträdande verksamhetschef på behandlingshem som profilerat sig på att ta emot de mest svårplacerade ungdomarna.

Hur jobbar du?

- Alliansbyggande och positiv förstärkning är två viktiga ingredienser. Jag jobbar med att skapa kontakt med ungdomarna. Jag brukar kalla det att dansa ungdomens vals. Ungdomen ska känna sig sedd och hörd. Först då, efter att man byggt denna allians, kan man börja jobba med riktig bestående beteendeförändring. Bestraffning och skriva folk på näsan har aldrig visat sig vara varit effektiva metoder för att uppnå förändring. Ändå är vårt samhälle så präglat av det. Är inte det konstigt? fortsätter Onur.  Det som funkar är att fokusera på de positiva istället för det negativa. Genom att förstärka de positiva beteendena lyckas jag hjälpa ungdomar förändra sitt beteende. Alla borde testa det!

Hur menar du?

-Vi som människor är mer hängivna till dem som förstärker oss, ger oss positiv förstärkning. Redan som barn söker vi oss till vuxna som bekräftar oss, det gör ungdomar också utan att tänka på det. Till och med vi vuxna gör det. Vi fungerar trots allt inte så olika! Med andra ord, förstärk dem, bygg alltså först allians för att sedan börja gränssätta. Diskutera negativa aspekter kring det beteende vi vill tona ned eller bli av med. Diskutera kring alternativa beteenden, sociala förstärkare, social samvaro och sist men inte minst: Ta det i ungdomens takt, forcera absolut inte! Nyckelorden är: förstärka, undvika stimuli till ett beteende vi vill ta bort avslutar Onur.