Goda relationer är A och O

Hej Hadil Hägerström, verksamhetschef för Lejongruppen Familjehem. 

Vad händer inom Lejongruppen Familjehem?

Det händer mycket just nu. Vi vinner många nya ramavtal. Vår familjehemsbank med kompetenta familjer växer hela tiden. Nu har vi ett 60-tal utredda familjer i vårt nätverk och förfrågningar från nya familjer kommer in hela tiden. Vi utreder nya familjer varje vecka.

Hur märks det att vi har nya ramavtal?

Jo det märks på antalet förfrågningar som kommer in. Det ringer mer och mer. Min stora ambition är att ge socialtjänsten en bra matchning med bra familjer och ett gott samarbete med placeringarna.

Vad kännetecknar ett gott samarbete tycker du?

Det är viktigt att man jobbar mot samma mål. Det är en förutsättning för att kunna tillgodose barnets behov och ge den bästa stöttningen och vården. Genom min långa erfarenhet har jag lärt mig vikten av gott samarbete mellan familjen, socialtjänsten, konsulenten och vårdnadshavarna. Alla har sin viktiga pusselbit att bidra med.

Berätta mer om familjerna!

Det är en stor mångfald och spridning på familjerna. Många olika språk talas. Flertalet har en lång erfarenhet av att vara familjehem eller jourhem. Många har även erfarenhet av barn och ungdomar med problematik eller diagnoser. Flertalet av våra familjer har en vuxen hemma på heltid.

Vart finns familjerna?

Man kan säga att de spridda i en radie om 10 mil från Stockholm, både norr och söder om vår huvudstad. Ju närmare Stockholm desto fler familjer.

Varför vill familjerna jobba med oss?

Jag tycker det är viktigt att familjerna känner en trygghet. Att de får bekräftelse och blir sedda i det viktiga jobb de gör. Goda relationer är A och O. De ska inte känna sig rädda eller osäkra för att söka stöd hos oss som konsulenter. Vi finns här för att stödja dem i deras viktiga uppdrag.

Vad ser du mest fram emot i vår?

Att påbörja samarbetet med Stockholm Stad i och med det nya ramavtalet. Stockholm stad är en kund som ligger mig varmt om hjärtat. Det var min första arbetsplats som nyutexaminerad socionom. Och en arbetsplats som jag återvänt till med jämna mellanrum. Ska bli kul att påbörja samarbetet.

I övrigt ser vi fram emot en härlig vår och en varm och solig sommar!