"Ha tålamod och orka stå kvar"

Hej Tobias Berglund, behandlingsassistent på Lejongruppen, vad tror du vår målgrupp behöver mest för att ta kommandot över sitt eget liv?

- Vilken bra fråga! Jag tror inte det finns ett svar som kan besvara den frågan. Jag tror att det behövs en struktur runt den unge som möjliggör att en sådan förändring kan ske. Det behövs någon som kan medverka , påverka och orka bära och står ut med en sådan process. Att förändras är tufft och att hitta strategier som möjliggör att kunna ta kommandot över sitt liv tar tid. 

- Men för att försöka svara på den frågan så tror jag att det behövs just en kontext som möjliggör en skillnad mot det som varit och att det där lilla gör en tillräcklig skillnad för att motivera mot en vidare förändring. Trygga vuxna och att det finns en samverkan mellan dem som ingår i hjälpsystemet. Tid, trygghet och att ge hopp tror jag är det som behövs för att den unge ska ta kommandot över sitt liv.

Hur kan du bidra med det?

- Jag kan bidra med min kompetens och erfarenhet att möta unga som befinner sig i en nedåtgående spiral av socialt nedbrytande beteende mot kriminalitet och missbruk och eller annat destruktivt beteende och jobba på att bryta den spiralen.

- Dels genom att arbeta relationellt men också utifrån det jag sa tidigare, att försöka hitta skillnader som gör skillnad. Att stärka skyddsfaktorerna och ha mina salutogena glasögon på. Men också våga utmana och stå kvar när det är som tuffast. Jag tror på att stärka det önskvärda beteendet och att inta ett fokus på lösningar. Jag tänker ofta i helheter och att arbeta kring och runt om nätverket kring den unge. Att ha dialog och en tydlig kommunikation med alla delar i systemet. Men för att lyckas så måste jag kunna ge möjlighet till den unge att få tillit till mig och övriga och det tar tid. Vilket innebär att ha tålamod och orka stå kvar.

Kan du ge något konkret exempel från tidigare på det?

- Det är så jag lärt mig yrket och genom åren på HVB , skola, behandlingshem, öppenvård, socialtjänst och utbildningar så har jag hittat mitt sätt att möta unga och att genom ett relationellt perspektiv kunnat möjliggöra en förändring. Det är ofta komplexa situationer men att jag är trygg i min roll som behandlare och att jag visar att jag tror på den unge stärker och motiverar till att orka fortsätta sin vistelse i tex en behandling eller på ett boende.

- Jag är utbildad socialpedagog, coach och så håller jag på med min steg1 och är inne på 3:e terminen med inriktning systemisk familje- och relationell inriktning med språksystemisk och narrativa traditioner .Vilket jag använder mig av i mitt arbete.

- Ofta handlar det om att lyssna på vad den unge har att säga och lära sig att prata mindre själv.

Mycket kloka ord Tobias! Vi ser fram emot att följa utvecklingen för dig och pojkarna. Det är det samspelet som utgör grunden oss Lejongruppen att bli Sveriges bästa HVB.

Vad ska du annars göra i sommar?

- Jag ska åka till Gotland och bila runt med min familj och må gott!

- Bada mycket och äta mycket glass!