"Handledning ger oss nya idéer om hur vi ska nå ungdomarna"

Ett ögonblick, Onur Polat, behandlingsassistent på Hammersta HVB. Hur upplevde du den senaste handledningen?

- Så bra! Den gav oss så många nya idéer om hur vi ska nå ungdomarna för att kunna bygga en allians för förändring. Att få tid att gå in på djupet i orsaken till beteenden och bästa sätt att hantera dem med en kunnig handledare som kommer in med nya ögon ger så mycket inspiration, idéer och energi att göra ett ännu bättre arbete. 

Kan du utveckla det mer?

- Ja men tänk bara så här. I personalgruppen finns idag så mycket kompetens, allt i från behandlare inom CRA och Ett nytt vägval till alkohol och drogterapeut, socionom och behandlingsassistenter. När vi får tid att sitta ned tillsammans och hitta lösningar, som genomsyras av KBT, tillsammans med en duktig handledare. Då kan inte resultatet bli annat än bra!

Hammersta handledare, Hanna Fischer är leg. Psykolog & psykoterapeut från Moment Psykologi. Hanna har en lång och bred erfarenhet av utredning och behandling och barn, ungdomar och deras föräldrar.

Handledning till personalen är en viktig pusselbit i Lejongruppens kvalitetsarbete. Handledningen håll en gång i månaden.