Hej Kristian, driftchef på Lejongruppen AB

Vad händer just nu?
-Vi har rekryterat personal till vårt första HVB-hem Hammersta,  och förbereder de sista  pusselbitarna för att allt ska vara på plats när vi öppnar 3 april.

Hur skulle du beskriva personalgruppen? -Personalgruppen är en dynamisk sammansättning av olika personligheter och kompetenser som kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Är det något som de alla har gemensamt är det ett stort hjärta och att de brinner för att arbeta med målgruppen. Jag skulle beskriva personalgruppen som modig, trygg och fokuserad. Nu har vi skapat förutsättningarna för att bedriva en behandling av högsta kvalitet.

Hur kommer det att märkas i behandlingen av ungdomarna? -Kompetensen och erfarenheten hos personalen gör att ungdomarna kommer att känna en trygghet och tilltro till att de faktiskt kan lyckas eftersom det finns människor runt dem som tror på dem.