"Jag lärt mig mycket under min tid på Hammersta"

I lite mer än ett halvår var Patrik* placerad på Hammersta HVB för att sitt socialt nedbrytande beteende med hög skolfrånvaro och användande av narkotika. Han hade befunnit sig i riskmiljöer med kriminellt beteende och droger. Tidigare insater med öppenvård hade ej gett resultat. Under placeringen på Hammersta har Patrik fått verktyg för att skapa struktur i sitt liv. Han har jobbat med hur han nå sina framtidsmål utan att falla för kortsiktga lockelser. Hans inställning till droger har förändrats. Nu har det gått en tid sedan han flyttade hem från Hammersta när vi pratar med honom.

Hej Patrik. Hur är läget?

 Hej! Det är bra, varit i skolan men slutade nu så jag är i stan och går i affärer.

Hur är det att ha flyttat hem?

Helt OK, jag går i skola och det flyter på!

Hur skulle du beskriva tiden på Hammersta?

Jag tycker att jag lärt mig mycket under min tid på Hammersta. Om jag inte hade placerats hade jag nog haft det annorlunda nu... Jag är glad att jag fick placering på Hammersta!

Vad under tiden på Hammersta har hjälpt mest?

Konsekvenstänk! Förr tänkte jag inte på vad som händer efter jag gör saker. Nu tänker jag alltid på konsekvenser innan jag gör något.

Hur ser det ut för dig framåt?

Nu ska jag gå klart skolan och skaffa en utbildning för att sedan arbeta som alla andra människor.

Hur skulle du säga att du var innan Hammersta?

Innan tänkte jag inte så mycket och brydde mig inte heller. Jag hade inte så bra hälsa heller. Även den har jag fått hjälp att förbättra. 

Lyckat till Patrik. Du är alltid välkommen att ringa om du behöver stöd med något!

Tack!


*Patrik heter egentligen något annat