Jungfruperioden kan hålla i sig väldigt länge

Ett ögonblick Annette Bohman, behandlingsassistent på Hammersta HVB, trivs du i sommarvärmen?

- Älskar sommaren och värmen, bästa årstiden förutom våren.

Du har en lång erfarenhet att jobba med missbruksbehandling. Både med ungdomar och vuxna. Vad skiljer respektive förenar ditt sätt att arbeta med de båda grupperna?

- Skillnaden mellan vuxna och ungdomar skiljer sig väldigt mycket åt. Ungdomen som har hamnat i missbruk har ofta ingen insikt ännu över konsekvenserna. De tar dagen som den kommer och förstår inte vilka problem det kan skapa på sikt. Det har helt enkelt inte hunnit få så stora konsekvenser av sitt missbruk eller kriminaliteten ännu. Jungfruperioden kan hålla i sig väldigt länge.

Vad skulle du säga är den enskilt viktigaste faktorn att jobba med för att behandla ungdomar?

- Vuxna som har haft sitt beroende länge är ofta medvetna om att konsekvenserna har blivit stora, även om de inte vet hur de ska lyckas ta sig ur sitt missbruk. En vuxen missbrukare har redan gått en lång väg och kommer oftast till en punkt där de vill göra en förändring även om vägen dit har varit lång kantad med många misslyckande på vägen. En ungdom däremot måste man börja med att ska insikt om problemet och vilja till förändring.

Hur gör du det?

- Genom att bygga upp en tillit hos ungdomen vara lyhörd. Och genom att vara intresserad och lyssna. Många gånger kommer man långt genom att använda MI-samtal.  

Vad ska du annars göra i sommar?

- Resten av sommaren blir att ta små resor och vara i stugan med vänner och familj.