Kenneth Ekholm är ny verksamhetschef för Hammersta HVB i södra Storstockholm: ”Det känns bra att få vara med och skapa Sveriges bästa HVB-hem"

Lejongruppen AB som bedriver HVB-hem, familjehem och öppenvård för pojkar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen fortsätter sin målmedvetna resa med att skapa Sveriges bästa behandlingshem för pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd. 

- Vi är mycket stolta och glada att ha fått Kenneth Ekholm som verksamhetschef till vårt HVB-hem Hammersta, strax utanför Botkyrka. Med sin långa erfarenhet och kunskap kring målgruppen i allmänhet och missbruksbehandling i synnerhet blir Kenneth ett starkt tillskott till företaget säger Kristian Nord, övergripande driftchef.

 Kenneth Ekholm har tidigare bland annat arbetat som föreståndare för flera HVB hem med kriminalitet samt missbruk som målgrupp hos ungdomar främst pojkar i åldern 13-19år. Han har bred kompetens i att leda personalgrupp och ekonomi, både som föreståndare, enhetschef men även som lärare då han utbildade behandlingspedagoger i egen regi.

Kenneth är socionom från Linköpings universitet. Därefter har han påbyggnad med bland annat 12-stegsterapeututbildning, RePulse, A.R.T, och Kriminalitet som livsstil.

- Det känns väldigt roligt inspirerande att vara med och bygga Sveriges bästa HVB-hem, säger Kenneth Ekholm i en kommentar.

 Kenneth började sin anställning 13 augusti.