Kick off

I fredags hölls Lejongruppens första Kick off med personalen från Hammersta HVB. Lejongruppens ekonomichef Stefan Strandberg presenterade övergripande mål och strategier för Lejongruppen och därefter jobbade hela gruppen vidare med att lära känna varandra, bemötande och värderingar. Dagen avslutades med en god middag på av Stockholms restauranger.
-Det känns fantastiskt roligt att vara igång nu säger Stefan Strandberg. -Att vi dessutom lyckats rekrytera en så bra och kompetent grupp av människor gör att vi har alla förutsättningar att lyckas med vår vision att skapa Sveriges bästa HVB-hem. 
- Jag har en bra känsla i magen! Så sammanfattar Ninett Azur, en av de de nyanställda, den första dagen tillsammans.