Lågaffektivt bemötande

I arbetet med ungdomar uppstår situationer när pojkarna blir utåtagerande när de inte kan hantera sina känslor. Vi på Lejongruppen jobbar med en metod som kallas lågaffektivt bemötande och som i korthet går ut på att man backar undan och lugnar ner situationen snarare än att gå in i fysisk konfrontation. Vi är övertygande om att ett lågaffektivt bemötande är en nyckel för att ungdomen ska kunna nå målet att ta kontroll över sitt liv.