Lejongruppen deltar i Svenska vårds förbundskonferens

I två dagar har Lejongruppen deltagit i Svenska Vårds förbundskonferens 2019 för att skapa vård och omsorg i världsklass.

På agendan stod bland annat den nya Standarden för HVB som tagits fram tillsammans med Swedish standard institute. 
#sverigesbästahvb