Lejongruppen fortsätter att få positiva tilldelningsbeslut

Lejongruppen fortsätter att få positiva tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingar rörande HVB för barn och unga med problematik kopplad till missbruk, kriminalitet, psykosocial problematik och/eller NPF.
Nyligen kom tilldelningsbeslut från SKLs stora upphandling. Både Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB antogs som leverantörer i upphandlingen.

-Det är med glädje vi ser att vår satsning på kvalitativ behandling och omvårdnad av unga med problematik belönas, kommenterar Kristian Nord, placeringsansvarig och driftchef på Lejongruppen, tilldelningsbesluten.

Några av de 125 kommuner som Lejongruppen fått tilldelningsbeslut för ser du på bilden. Se hela listan här.