"Mitt arbete ger mig möjligheten att navigera tillsammans med ungdomen"

Hej Emiliano Stevan, behandlingsassistent på Hammersta HVB.
Vad gillar du med ditt jobb?

- Att vara med och bidra till positiva förändringsprocesser hos ungdomar som har levt eller lever i konflikt med samhället. Jag känner glädje i att hjälpa människor till ett bättre liv. Mitt arbete ger mig möjligheten att navigera tillsammans med ungdomen i en personligt men samtidigt professionell relation.

- Du är utbildad alkohol- och drogterapeut. Hur kan du använda de kunskaperna på jobbet?

- Genom teoretiska och praktiska kunskaper kan jag bemöta ungdomarna för att ge dem vägledning till ett drogfritt liv. Jag jobbar även med vuxna inom socialtjänsten med missbruk och psykisk ohälsa. Genom att arbeta både med ungdomar och vuxna förstår jag vikten av tidiga insatser för att förhindra ett långvarigt missbruk.

Vad är det som gör Hammersta HVB till ett så bra boende för ungdomar med problematik?

Det som gör Hammersta HVB till ett bra boende för ungdomar är den mycket engagerade personalgruppen samt den samlade kompetensen som gruppen besitter.