Nästa steg till ett lyckat eget boende

Vår erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat eget boende efter placering på Hvb är en stegvis utslussning där personalen successivt låter ungdomen stå på egna ben.
Det finns många riktningar livet att ta. Även om en ungdom bedöms att ha utvecklats mycket positivt under en vistelse på Hvb finns en mängd olika risker och fallgropar i livet. På Lejongruppen är vi övertygade om att genom att låta ungdomen successivt ta mer och mer ansvar och leva mer och mer självständigt kan vi markant öka förutsättningarna för ungdomarna att ta kommandot över sitt eget liv!  
Läs mer om hur vi jobbar med utslussning efter en placering på hvb eller i familjehem. http://lejongruppen.com/utsluss