Ninett, en av Lejongruppens eldsjälar

Ninett Azar är en av Lejongruppens kompetenta behandlingsassistenter.

Berättar om din syn på att jobba med ungdomar.
- Min passion att arbeta med ungdomar grundar sig i att jag har arbetat med människor inom kommun, landsting och statligt och sett vikten i att visa ungdomar vilka vägar man kan ta i livet. Jag har förstått hur viktigt det är att ungdomar har goda förebilder i sitt liv vilket jag i min arbetsroll alltid förmedlar. Genom min passion och stora genuina engagemang får jag ungdomarna att förstå att de själva kan göra positiv skillnad - inte enbart i sitt eget liv utan även för andra.

Berätta mer om hur du jobbar. 
- Jag använder många olika evidensbaserade arbetsmetoder som visar på positiv förändring.  Till att börja med använder jag mig av ett lågaffektivt bemötande i kombination med samtalsmetoder såsom exempelvis MI för att dels aldrig skuldbelägga ungdomarna för deras livssituation samt för att ungdomarna själva ska finna redskapen för förändring.

När jag befinner mig på arbetet sprider jag positiv energi för att därmed skapa en harmonisk atmosfär för att ungdomarna ska finna ro och välbehag i deras befintliga livssituation - med förståelse för att de befinner sig på en plats som de kanske absolut inte vill vara på.

Det gäller för mig som personal att skapa just denna atmosfär för att ungdomarna ska trivas samt för att de ska kunna bli motiverade till en positiv förändring.