Dags för kvalitetsuppföljning

Just nu håller vi på sammanställa kvalitetsrapporten som utvärderar kvaliteteten i Lejongruppens verksamheter föregående år.

I år är vi glada att se att antalet färdigbehandlade ungdomar har stigit markant och att de processer och rutiner vi har efterföljs i allt högre grad.

Vi kan även se effekten av våra behandlingsprogram och vi får också väldigt positiv feedback från ungdomarna gällande bemötande från vår personal. Det är ett kvitto på vilket fantastiskt jobb de gör och att utbildning i LAB (Lågaffektivt Bemötande) ger personalen verktyg att hantera situationer och beteenden och möjliggör också ett systematiskt arbete med bemötande på individnivå.

"Jag ska bygga en villa åt Cemil"

För ganska precis ett år sedan placerades Adam* 15 år på akutplats på SiS efter att varit inblandad i ungdomsrån och slagsmål. Adam hade slutat sköta skolan och det fanns misstankar om att han hade ADHD.

I januari 2020 kom han till oss på Andersboda Gård HVB. Under placeringen har han fått göra en neuropsykiatrisk utredning och har numera en ADD-diagnos. Vi har jobbat med hans kriminella tankemönster men även att skapa struktur vardagen. Han har fått verktyg för att hantera sin impulskontroll. Vi har byggt upp självkänsla och skapat framtidsmål. För ett par månader sedan flyttade han hem till sina föräldrar igen. Efter hemflytt har regelbunden kontakt med boendet för att vidmakthålla det vi byggt upp tillsammans.

 

Hej Adam, Du är nu tillbaka hos dina föräldrar efter ett drygt halvår på Andersboda Gård HVB. Hur mår du?

Jag mår bra, tack.

Hur var det att bo Andersboda?

Det var ganska jobbigt men jag lärde mig mycket från min kontaktperson Cemil, men även från de andra i personalen.

Vad var bra/dåligt?

Inget var dåligt, vi hade ändå ganska roligt även det ibland var jobbigt. Vi gjorde mycket aktiviteter.

Vad lärde du dig under placeringstiden?

Lärde mig mycket, jag vet inte hur jag ska förklara det men jag lärde mig mycket, om hur jag ska sköta mig.

 Hur har det förändrat dig?

Jag gör inte så där dåliga grejer länger, jag sköter mig i skolan.

Har du något speciellt minne?

När vi var i Säfsen i somras. Det var för roligt. Som när vi åkte den stora rutschkanan som en av de andra killarna inte vågade åka.

 Vad händer för dig just nu?

Jag satsar på skolan för att ta studenten. Jag går skola för det som jag missat sen ska jag börja bygglinjen för att jag velat bli snickare sen jag gick i 8an.

Vad är dina planer för framtiden?

Ta studenten och bli snickare sen ska jag bygga en villa åt Cemil (Cemil Karahan,  kontaktperson och behandlingspedagog på Andersboda Gård HVB, red anm.).

 

 

*Adam heter egentligen något annat

Höstkonferens för Lejongruppens HVB

I onsdags gick Lejongruppens Höstkonferens av stapeln på Lida Konferens- och friluftsanläggning i strax söder om Tumba utanför Stockholm. 
På agendan stod bland annat roller och ansvar och fördjupning i de olika behandlingsstegen på våra HVB.

Välkommen Skåne, Kronoberg och Halland!

Ett nytt stort ramavtal för konsulentstödda familjehem och jourhem har i dagarna trätt i kraft. Det är Kommunförbundet som upphandlat rekrytering, stöd, handledning och utbildning till familjehem/jourhem för barn och unga.

Av de totalt drygt hundra leverantörerna som blivit antagna, ligger Lejongruppen bland topp 10 i respektive kategori. 

Avropsberättigade är alla 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronbergs län med undantag från Kungsbacka kommun. 

Kontakta oss på 08-445 55 00 knappval 1 så berättar vi mer!

Terminsstart!

Nu när terminen drar igång vill vi på Lejongruppen passa på att kort dela hur vi arbetar med våra ungdomars skola och sysselsättning.

Många ungdomar som kommer till oss har inte lyckats så bra i skolan. Hög frånvaro och annat än skolarbete kan ha tagit uppmärksamheten. Ofta finns också koncentrationssvårigheter och svårigheter att ta till sig undervisningen med i bilden.

Vår upplevelse är dock att ungdomarna själva tycker att skolan är viktig även om de har misslyckats hittills.

Att ungdomarna lyckas i skolan är ett av Lejongruppens mål. Därför lägger vi stort fokus på det som en del i behandlingsarbetet.

På boendet jobbar med läxhjälp samt stöttning att hitta studieteknik samt studiero.

Vi har ett upparbetat samarbete med flera skolor i närområdet varav en är en liten resursskola som har kunskap och kan göra skillnad för vår målgrupp.

Med vårt arbete kring skolan skapar vi en förutsättning att bryta känslan av att misslyckas i skolan. Att känna att man kan, och kan lyckas är kanske den viktigaste skyddsfaktor för en ungdom.

Det tycker vi är viktigt!