Terminsstart!

Nu när terminen drar igång vill vi på Lejongruppen passa på att kort dela hur vi arbetar med våra ungdomars skola och sysselsättning.

Många ungdomar som kommer till oss har inte lyckats så bra i skolan. Hög frånvaro och annat än skolarbete kan ha tagit uppmärksamheten. Ofta finns också koncentrationssvårigheter och svårigheter att ta till sig undervisningen med i bilden.

Vår upplevelse är dock att ungdomarna själva tycker att skolan är viktig även om de har misslyckats hittills.

Att ungdomarna lyckas i skolan är ett av Lejongruppens mål. Därför lägger vi stort fokus på det som en del i behandlingsarbetet.

På boendet jobbar med läxhjälp samt stöttning att hitta studieteknik samt studiero.

Vi har ett upparbetat samarbete med flera skolor i närområdet varav en är en liten resursskola som har kunskap och kan göra skillnad för vår målgrupp.

Med vårt arbete kring skolan skapar vi en förutsättning att bryta känslan av att misslyckas i skolan. Att känna att man kan, och kan lyckas är kanske den viktigaste skyddsfaktor för en ungdom.

Det tycker vi är viktigt!

Behandling i parallella processer

På Lejongruppens HVB-hem jobbar vi med behandling i parallella processer.

Våra behandlare arbetar med de symptom som ungdomen uppvisar i form av till exempel missbruk eller utåtagerande beteende på ett plan samtidigt som vår psykolog hjälper ungdomen att bearbeta de underliggande orsakerna till beteendet såsom trauma eller ångest. Allt för att ge ungdomarna förutsättningar för att ta kommandot över sitt eget liv.

Kontakta oss så kan vi berätta mer!

Välkommen Stockholm Stad!

Lejongruppen har skrivit ett nytt ramavtal med Stockholm stad för att leverera HVB-tjänster och Jourhemstjänster till stadens stadsdelsförvaltningar.

Lejongruppens två HVB-hem Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB kommer att hjälpa staden med utrednings- och behandlingsplatser för barn och unga. Även akutplatser omfattas.

Lejongruppen Familjehem kommer i avtalet att erbjuda sina jourhem.

Vi är mycket stolta för förtroendet kommenterar Kristian Nord, operativ chef på Lejongruppen. 

"Jag lärt mig mycket under min tid på Hammersta"

I lite mer än ett halvår var Patrik* placerad på Hammersta HVB för att sitt socialt nedbrytande beteende med hög skolfrånvaro och användande av narkotika. Han hade befunnit sig i riskmiljöer med kriminellt beteende och droger. Tidigare insater med öppenvård hade ej gett resultat. Under placeringen på Hammersta har Patrik fått verktyg för att skapa struktur i sitt liv. Han har jobbat med hur han nå sina framtidsmål utan att falla för kortsiktga lockelser. Hans inställning till droger har förändrats. Nu har det gått en tid sedan han flyttade hem från Hammersta när vi pratar med honom.

Hej Patrik. Hur är läget?

 Hej! Det är bra, varit i skolan men slutade nu så jag är i stan och går i affärer.

Hur är det att ha flyttat hem?

Helt OK, jag går i skola och det flyter på!

Hur skulle du beskriva tiden på Hammersta?

Jag tycker att jag lärt mig mycket under min tid på Hammersta. Om jag inte hade placerats hade jag nog haft det annorlunda nu... Jag är glad att jag fick placering på Hammersta!

Vad under tiden på Hammersta har hjälpt mest?

Konsekvenstänk! Förr tänkte jag inte på vad som händer efter jag gör saker. Nu tänker jag alltid på konsekvenser innan jag gör något.

Hur ser det ut för dig framåt?

Nu ska jag gå klart skolan och skaffa en utbildning för att sedan arbeta som alla andra människor.

Hur skulle du säga att du var innan Hammersta?

Innan tänkte jag inte så mycket och brydde mig inte heller. Jag hade inte så bra hälsa heller. Även den har jag fått hjälp att förbättra. 

Lyckat till Patrik. Du är alltid välkommen att ringa om du behöver stöd med något!

Tack!


*Patrik heter egentligen något annat

Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi en behandlare/behandlingsassistent på heltid till Andersboda Gård HVB. Vi söker dig som har både erfarenhet av målgruppen och relevant utbildning. 

Läs mer hos Arbetsförmedlingen.

Sista ansökningsdag är 5 april.