Samarbete med Your Ability för en snabbare väg till sysselsättning

Lejongruppen har inlett ett samarbete med arbetsterapeutföretaget Your Ability AB som genomför utredningar / bedömningar som visar på en ungdoms förutsättningar på arbetsmarknaden samt vilket stöd eller insatser ungdomen behöver från till exempel arbetsförmedlingen. 

- Den här typen av utredningar har idag väldigt långa väntetider hos arbetsförmedlingen. Genom att vi kan genomföra den inom Lejongruppen kan vi mycket snabbare få en 17-18 åring i sysselsättning säger Kristian Nord, verksamhetschef på Lejongruppen AB. 

Your Abilitys grundare, leg. arbetsterapeut Aras Hussein, menar att gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder är en svår grupp för myndigheter/aktörer att bevilja rätt insatser för, utan en arbetsterapeutisk utredning. 

Läs mer om Your Ability här