Schysta villkor hos Lejongruppen

Alltsedan Lejongruppen startade sin verksamhet i april 2018 har vi varit medlem i branschorganisationen Vårdföretagarna. För oss har det varit en självklarhet.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Vi har bland annat, i och med medlemskapet, förbundit oss om följande:

• Vi har kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar. 
• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer. 
• Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs. 
• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen. 
• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.