"SSIL's kvalitetsindex är ett ypperligt sätt för Lejongruppen att visa att kvalitetsarbete ger resultat"

Lejongruppen är anslutna till SSIL's kvalitetsindex. Det är branschens största och oberoende verktyg för att visa hur vårdköpare ser på vår verksamhet. Det går till så att efter varje enskild placering ringer SSIL upp handläggaren och frågar hur placeringen fungerat efter en  given mall.

Frågorna är utvecklade i samarbete med länsstyrelsen, högskolan och vårdköparna för att ge en bred och rättvisande bild av verksamhetens kvalitet.

Intervjuerna mynnar sedan ut i en rapport som sammanställs av SSIL. Rapporten görs tillgänglig för SSIL.se där handläggare och beslutsfattare kan ta del av resultatet.

- För Lejongruppen som jobbar mot att bli Sveriges bästa HVB- och familjehemsföretag, är SSIL's kvalitetsindex ett ypperligt sätt att visa att vårt kvalitetsarbete verkligen ger resultat, säger Stefan Strandberg på Lejongruppen AB.