Terminsstart!

Nu när terminen drar igång vill vi på Lejongruppen passa på att kort dela hur vi arbetar med våra ungdomars skola och sysselsättning.

Många ungdomar som kommer till oss har inte lyckats så bra i skolan. Hög frånvaro och annat än skolarbete kan ha tagit uppmärksamheten. Ofta finns också koncentrationssvårigheter och svårigheter att ta till sig undervisningen med i bilden.

Vår upplevelse är dock att ungdomarna själva tycker att skolan är viktig även om de har misslyckats hittills.

Att ungdomarna lyckas i skolan är ett av Lejongruppens mål. Därför lägger vi stort fokus på det som en del i behandlingsarbetet.

På boendet jobbar med läxhjälp samt stöttning att hitta studieteknik samt studiero.

Vi har ett upparbetat samarbete med flera skolor i närområdet varav en är en liten resursskola som har kunskap och kan göra skillnad för vår målgrupp.

Med vårt arbete kring skolan skapar vi en förutsättning att bryta känslan av att misslyckas i skolan. Att känna att man kan, och kan lyckas är kanske den viktigaste skyddsfaktor för en ungdom.

Det tycker vi är viktigt!