Tillstånd beviljade

Tillståndet för Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB  är nu beviljat av IVO. I april slår vi upp portarna för vårt första behandlingshem för pojkar 14-18 med psykosociala problem och begynnande missbruk.