Tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet

Vi är glada och stolta att berätta att vi fått vårt tredje tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi uppfyller därmed IVO:s krav gällande kvalitetssäkring och kompetens. Tillståndet innebär att vi bedöms ha rätt utbildningsgrad, erfarenhet och kompetens för att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

Att kunna erbjuda kvalificerade familjehem är en viktig pusselbit i vår vårdkedja och ett bra komplement till våra två tidigare tillstånd, Hammersta HVB och Andersboda gård HVB. Det ökar möjligheten att erbjuda bra insats utifrån varje ungdoms enskilda behov.