”Två steg fram och ett tillbaka”

Hej Kristian Nord, Operativ chef och grundare av Lejongruppen AB. Lejongruppen är nu inne på sitt tredje verksamhetsår. Kan du berätta lite om tiden som varit?

Oj, var ska jag börja. Det har hänt så otroligt mycket. Jag och Stefan Strandberg startade företaget 2017 med en tydlig vision om att vi ska bygga ett företag med fokus på kvalitet inriktat på en målgrupp; unga pojkar med missbruk och kriminalitet. Och att vi ska göra det med målsättningen att bli Sveriges bästa HVB- och familjehemsverksamhet för målgruppen.

Nu kan jag konstatera att vi kommit en bra bit på vägen. Vi har två HVB-hem på plats och ett tredje i startgroparna. Vi har en familjehemsverksamhet som stadigt växer. En av utmaningarna har varit att skapa en bra verksamhet som okänt nytt företag. Att våga investera i kvalitet utan att ha tillräckligt många placeringar för att få täckning för våra kostnader. Det är som att behöva gasa och bromsa samtidigt. Men som tur är har vi väldigt engagerad och kompetent personal som ständigt hjälper verksamheten att utvecklas.

Hur långt har ni kommit i kvalitetsarbetet nu?

I och med rekryteringen av vår psykolog Frida har vi alla resurser på plats, men vi ser hela tiden över rutiner och arbetssätt och förbättra och finslipar dem. Ett återkommande mönster vi har sett är att verksamheten tar två steg fram och ett tillbaka. Vi jobbar med och genom människor. Att få alla ska dra åt samma håll är en av de stora utmaningarna i en sådan här verksamhet.

Vad ser du fram emot 2020?

Att vårt tredje behandlingshem öppnar och att vi just nu har en hel del ungdomar som nått sista steget i sin behandlingsprocess och är redo för utflytt. Att se dessa ungdomar vara ett steg närmare vårt övergripande mål, att ge de unga förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv, är enormt tillfredställande.