Välkommen Patric Moreno, ny verksamhetschef för Andersboda Gård HVB i södra Storstockholm.

Lejongruppen AB som driver HVB-hem och konsulentstödd familjehemsverksamhet för i Storstockholm/Mälardalen fortsätter sin målmedvetna resa med att skapa Sveriges bästa behandlingshem för pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd.

 - Vi är mycket stolta och glada att ha rekryterat Patric Moreno som verksamhetschef till vårt HVB-hem Andersboda Gård, strax utanför Södertälje. Hans erfarenhet och personlighet kommer att vara en stor tillgång för oss säger Kristian Nord, övergripande driftchef.

 Patric Moreno kommer närmast från på Enheten för hemlösa inom Stockholm stad där han jobbat som utredare (SoL och LVM) och sedan 170901 utvecklat en mottagningsgrupp för stödsektionerna. Dessförinnan har han haft olika roller inom socialtjänsten i Stockholm Stad och Södertälje.

Patric har en Socionomexamen från Lunds Universitet. Därutöver har han bland annat utbildning i behandlingsmetoderna CRA, MI och HAP.

”Det känns otroligt spännande att arbeta med Lejongruppen, som har höga ambitioner. Det roligaste i jobbet kommer bli att bibehålla och utveckla den trygga miljön som finns på boendet och fokusera på att alla våra ungdomar ska gå i skolan. Skolan är enligt mig den viktigaste skyddsfaktorn för att ungdomar ska få en lyckad framtid och minimera riskerna för psykosocial problematik i vuxenlivet.”

Patric tillträdde 1 augusti 2019.