Välkommen Skåne, Kronoberg och Halland!

Ett nytt stort ramavtal för konsulentstödda familjehem och jourhem har i dagarna trätt i kraft. Det är Kommunförbundet som upphandlat rekrytering, stöd, handledning och utbildning till familjehem/jourhem för barn och unga.

Av de totalt drygt hundra leverantörerna som blivit antagna, ligger Lejongruppen bland topp 10 i respektive kategori. 

Avropsberättigade är alla 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronbergs län med undantag från Kungsbacka kommun. 

Kontakta oss på 08-445 55 00 knappval 1 så berättar vi mer!