Välkommen Stockholm Stad!

Lejongruppen har skrivit ett nytt ramavtal med Stockholm stad för att leverera HVB-tjänster och Jourhemstjänster till stadens stadsdelsförvaltningar.

Lejongruppens två HVB-hem Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB kommer att hjälpa staden med utrednings- och behandlingsplatser för barn och unga. Även akutplatser omfattas.

Lejongruppen Familjehem kommer i avtalet att erbjuda sina jourhem.

Vi är mycket stolta för förtroendet kommenterar Kristian Nord, operativ chef på Lejongruppen.