Västerås Stad väljer Hammersta HVB

Västerås Stad har valt Hammersta HVB som leverantör av HVB-placeringar för pojkar i åldern 14-18 år. Utifrån Hammerstas behandlingsinnehåll, personaltäthet och kompetens har Västerås Stad bedömt verksamheten vara lämpad och anpassad till pojkar med Hög vårdtyngdsnivå av problematikområdena missbruk, kriminalitet, psykosociala problem och neuropsykiatrisk problematik.

Vi är glada och stolta över förtroendet vi fått från Västerås Stad, kommenterar Kenneth Ekholm, Verksamhetschef på Hammersta HVB avtalet.