Vikten av skolgång

Varje läsårsstart innebär ofta ett ”generationsskifte” i våra verksamheter där ungdomar som är färdigbehandlade flyttar hem och börjar skola på sin hemort och nya ungdomar flyttar in hos oss och påbörjar sin behandling.

Forskningen kring ungdomars skydds- och riskfaktorer visar att ungdomar som har en positiv skolanknytning och går ut grundskolan och gymnasiet löper mindre risk att utveckla ett normbrytande beteende och psykisk ohälsa. Med den vetskapen lägger våra verksamhetschefer och samordnare väldigt mycket tid på att hitta lämpliga skolor, klasser och studieplaner för våra ungdomar för att de ska få rätt förutsättningar för att lyckas med skolan. En stor majoritet av de som får behandling hos oss har en neuropsykiatrisk diagnos och har tyvärr oftast en dålig erfarenhet av skolan.

Vissa undrar varför vi lägger så stor vikt vid skolan och frågar om vi inte borde fokusera helt på ungdomarnas behandling i stället. Sanningen är att skolan är en vital del av behandlingen och därför är vårt stöd till ungdomen i allt som rör skolan extremt viktigt. Om ungdomen får en fungerande skola är vår erfarenhet att behandlingsprogrammet som ungdomen går hos oss får större verkningsgrad och möjligheten till att ge ungdomen en varaktig förändring ökar markant.