Lejongruppen Familjehem

Lejongruppen Familjehem erbjuder konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Vi skräddarsyr lösningar utifrån det enskilda behovet. Det kan handla om ett vanligt jour-/familjehem, ett förstärkt eller kraftigt förstärkt hem med minst en vuxen hemma på heltid. 

Våra familjer finns i Storstockholm, Mälardalen och Uppland.

Våra familjer tar emot barn, ungdomar och unga vuxna samt föräldrar och barn enligt SoL, LVU och LSS.

 • Familjerna är noggrant utvalda och utredda enligt nya Kälvesten.
 • Våra familjer får stöd och handledning av våra familjehemskonsultenter som är socionomer med lång erfarenhet. Stödet ges dygnet runt. Årets alla dagar. Regelbundna hembesök.
 • Familjehemskonsulten tillhandahåller vecko-/månadsrapport enligt BBIC.
 • Alla våra familjer genomgår Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i".
  Familjerna får därefter kontinuerlig fortbildning inom området.
 • Familjehem får regelbunden grupphandledning med andra familjehem.

Vi kan även erbjuda följande tilläggstjänster i samband med placeringar:

 • alternativplacering på HVB om behov skulle uppstå
 • utslussning med stödboende/träningslägenhet och boendestöd efter avslutad placering
 • utredningar 
 • kontakt med terapeut eller psykolog
 • nätverksarbete

Vi gör snabba, säkra och professionella matchningar. I vårt nätverk finns en mångfald av familjer med olika inriktning, bakgrund och erfarenheter.

Bland våra familjer finns erfarenhet av barn och ungdomar med:
 • Psykosocial problematik
 • Utåtagerande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Missbruk
 • Kriminalitet
 • Hedersproblematik
 • Våld i nära relationer
 • Ensamkommande barn

Kraftigt förstärkta familjehem

Ett kraftigt förstärkta familjehem innebär att det alltid finns minst en hemmavarande vuxen i familjen vilket gör det till ett mellanting mellan HVB och familjehem. Det kan vara ett bra alternativ när inte vanliga familjehem eller HVB passar ungdomen.

Våra kraftigt förstärkta familjehem har en bred erfarenhet av att möta ungdomar med mer krävande problematik.

Våra familjehemskonsulenter ger familjehemmet dagligt stöd i form av samtal eller besök. De finns dessutom tillgängliga dygnet runt vid behov.

De kraftigt förstärkta familjehemmen har möjlighet till att få avlastning vid behov.


Jourhem

Lejongruppens erfarna och kvalificerade jourhem tar emot ungdomen med kort varsel.

Lejongruppen har jourhem spridda i hela Storstockholm, Mälardalen och Uppland. De finns såväl i stadsmiljö som i lantlig lugn miljö.

Jourhem är en bra lösning när det behövs en trygg familj omedelbart. Det kan handla om en familjekrissituation, i väntan på utredning eller något i ungdomens livssituation som gör att ett förändring måste till snabbt. Det kan också vara orsakat av våld i nära relationer eller hedersproblematik.


När Ni kontaktar oss
genomför vi snabbt en matchning mot
vårt stora nätverk av familjer och
utifrån era önskemål
föreslår vi olika tänkbara lösningar.


Vill du veta mer? -
Kontakta oss!

Placeringsförfrågningar Socialtjänst
08-445 55 00 knappval #1

Vill du bli familjehem? 
Ansök här eller ring
08-445 55 00 knappval #5

Telefon växel
08-445 55 00

E-post
familjehem@lejongruppen.se
Huvudkontor
Lejongruppen AB
Hornsbruksgatan 7
117 34 Stockholm

Organisationsnummer

559110–5175