Om oss

Lejongruppen jobbar med HVB-hem, familjehem och öppenvård för pojkar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen.
Våra HVB hem har samtliga inriktning på pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd.
 

Vi vill skapa Sveriges bästa HVB-hem!


Våra kvalificerade HVB hem  fokuserar på en målgrupp, och det gör att kan vi knyta de bästa specialisterna på målgruppen till oss. Vi erbjuder en sammansatt och individanpassad vårdkedja. Hela vägen, från kartläggning och utredning, placering på behandlingshem, till utsluss och eftervård. I samtliga steg med evidensbaserade behandlingsinsatser som sätter ungdomen i fokus. Kvalitet rakt igenom.

 

Målet är att ge de unga förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv!

Ägare

Lejongruppen ägs av Kristian Nord och Stefan Strandberg. Deras erfarenheter från branschen, ur olika infallsvinklar, gör att de kompletterar varandra bra.  De drivs båda av att skapa Sveriges bästa behandlingsboende för ungdomar som hamnat snett i samhället.

Kristian Nord
Verksamhet och behandling

Kristian är utbildad beteendevetare och har över 10 års erfarenhet av arbete med ungdomar på olika typer av behandlingsboenden.

Kristian har en förmåga att leda både personal och ungdomar och kan skapa struktur med kvalitativt innehåll.

Stefan Strandberg
Ekonomi och administration

Stefan är utbildad civilekonom har arbetat som affärsområdescontroller på bland annat ett av Sveriges största privata omsorgsföretag såväl som en av Sveriges största utbildningsföretag.

Förmåga att prioritera och föra verksamheter framåt. Goda ledaregenskaper.

Vet hur man skapar en verksamhet med kvalitet, som privat aktör i upphandlad verksamhet.

Medlemskap

Vårdföretagarna Lejongruppen är medlem i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.
Medlemskapet innebär att vi förbundit oss att: 

 • Vi har kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar
 • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs.
 • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att säkra och utveckla vården och omsorgen.
 • Våra ägare, VD och övriga ledande befattningar är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller uppdrag
 • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.


 • Kontakta oss

  Huvudkontor
  Lejongruppen AB
  Maria Prästgårdsgata 30A
  118 52 Stockholm

  Telefon växel

  08-445 55 00

  E-post
  info@lejongruppen.se

  Organisations nummer
  559110–5175