Gorsinge HVB  

Gorsinge HVB  

Var: Strax utanför Strängnäs.

Målgrupp: Pojkar 13–17 år med begynnande missbruk och begynnande kriminalitet, utåtagerande beteende, haverarad skolgång och svårigheter att upprätthålla sociala relationer.

Antal platser:  7 platser 

Verksamhet:  HVB-hem, behandlingshem och utredningshem.  Vi har tillstånd för både LVU och SOL. 

Övrigt: Egen psykolog.  Neuropsykiatriska utredningar. 

Personal

Den personal som är anställd på Gorsinge har samtliga minst 2-årig eftergymnasial utbildning och erfarenhet av målgruppen. Däribland återfinns utbildade socialpedagoger, socionom och psykolog. 


Varje ungdom får en egen kontaktperson.

Behandlingsmetoder

De metoder vi använder på Gorsinge är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder A-CRA,  Kriminalitet som livsstil /Ett Nytt Vägval och RePulse som metoder i behandlingen. 

Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende. 

Läs mer om vårt behandlingskoncept

Strukturerad vardag

På Gorsinge får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhet och substans i vardagen. Boendet kommer att erbjuda aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer.


"Vår målsättning är att
skapa landets bästa HVB-hem!
Bäst för så väl beställarna som ungdomarna själva"

Vill du veta mer? -
Kontakta oss!

Placeringsförfrågningar
08-445 55 00 knappval #1

E-post
info@lejongruppen.se

Telefon växel
08-445 55 00

Organisationsnummer
559110–5175

Huvudkontor
Lejongruppen AB
Maria Prästgårdsgata 30A
118 52 Stockholm