Lejongruppen

Lejongruppen har tre behandlingshem i södra Stockholm samt jourhem och familjehem spridda i hela Storstockholm, Mälardalen och Uppland.


Lejongruppen HVB

Lejongruppen har tre familjära behandlingshem i södra Stockholm. Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB och Gorsinge HVB.

Målgruppen är pojkar 13-18 år. De behöver hjälp med ett eller flera av följande områden:

  • missbruk
  • kriminalitet
  • psykosocial problematik
  • neuropsykiatrisk problematik

Vår målsättning är att skapa landets bästa HVB-hem för målgruppen. Bäst för så väl beställarna som ungdomarna själva.

Vi har tillstånd för både LVU och SOL.

Vi har ramavtal med 249 kommuner runt om i Sverige.

Vi erbjuder KBT-baserad behandling i form av:

  • MI (motiverade samtal)
  • A-CRA (missbruk)
  • Kriminalitet som livsstil / Ett nytt vägval (kriminalitet)
  • RePulse (impulskontroll)
Vi jobbar aktivt med en innehållsrik och strukturerad vardag.

Lediga platser

Hammersta HVB i Rönninge söder om Stockholm
-1 ledig plats.

Andersboda Gård HVB utanför Södertälje
- 1 ledig plats

Gorsinge HVB utanför Strängnäs
- Lediga platser

Lejongruppen Jourhem
- Lediga familjer


Kontakta oss - vi hjälper dig
08 - 445 55 00
info@lejongruppen.se

Nyheter

Vikten av skolgång

Vissa undrar varför vi lägger så stor vikt vid skolan och frågar om vi inte borde fokusera helt på ungdomarnas behandling i stället. Sanningen är att skolan är en vital del av behandlingen

Read more
Brev från en mamma

Vi fick ett brev från en mamma som haft sin son placerad hos oss. Det var så fint skrivet att vi vill dela med oss av det. Vi blir lite extra glada och stolta när vi får sådan feedback ❤

Read more
Ännu en ungdom i eftervård!

Lejongruppens eftervårdsprogram tar vid efter placeringen på HVB. Vår eftervård har styrkor som kommunens egen eftervård har svårt att matcha.

Read more
Med tydligt behandlingsfokus möter vi 2021

Kvaliteten på Lejongruppens HVB ökar. Det visar 2020 års kvalitetsuppföljning. Verksamheterna har blivit mer följsamma mot satta rutiner och att följa de genomförandeplaner som upprättas. Personalgruppen har förstärkts med psykolog och samordnare.

Read more