Hammersta HVB

Hammersta HVB

Var: Rönninge strax söder om Stockholm.

Målgrupp: Pojkar 14–18 år som uppvisat ett destruktivt levnadssätt med  begynnande missbruk och kriminalitet. Därtill har pojkarna ofta psykosocial problematik och ibland neuropsykiatrisk problematik. 

Antal platser:  7 platser + 2 utsluss

Verksamhet:  HVB-hem, behandlingshem och utredningshem.  Vi har tillstånd för både LVU och SOL. 

Övrigt: Egen psykolog.  Neuropsykiatriska utredningar. Samarbete med resursskolor

Personal

Den personal som är anställd på Hammersta har samtliga minst 2-årig eftergymnasial utbildning och erfarenhet av målgruppen. Däribland återfinns utbildade socialpedagoger, alkohol- och drogterapeut, socionom och psykolog. 

Varje ungdom får en egen kontaktperson.

Behandlingsmetoder

De metoder vi använder på Hammersta är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder A-CRAKriminalitet som livsstil / Ett Nytt Vägval och RePulse som metoder i behandlingen. 

Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende. 

Läs mer om behandlingskonceptet

Strukturerad vardag

På Hammersta får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhet och substans i vardagen. Boendet kommer att erbjuda aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer.


"Vår målsättning är att
skapa landets bästa HVB-hem!
Bäst för så väl beställarna som ungdomarna själva"

Vill du veta mer? - Kontakta oss!

Placeringsförfrågningar
08-445 55 00 knappval #1

Telefon växel
08-445 55 00

E-post
info@lejongruppen.se

Huvudkontor
Lejongruppen AB
Maria Prästgårdsgata 30A
118 52 Stockholm