Sköndal HVB (fd Andersboda Gård HVB)

Var:  Nyrenoverad fastighet i Sköndal strax söder om Stockholm.

Målgrupp: Pojkar 14–18 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter att klara av sociala relationer, skolgång/sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag har ofta lett till psykosociala problem, ibland med missbruk som resultat.

Antal platser:  7 platser

Verksamhet:  HVB-hem, behandlingshem och utredningshem. Vi har tillstånd för både LVU och SOL.

Ramavtal: Med samtliga kommuner i Sverige.  

Övrigt: Egen psykolog.  Neuropsykiatriska utredningar.

Personal

Den personal som är anställd på Sköndal har samtliga minst 2-årig eftergymnasial utbildning och erfarenhet av målgruppen. Däribland återfinns utbildade socialpedagoger, alkohol- och drogterapeut, socionom och psykolog.


Varje ungdom får en egen kontaktperson.

Behandlingsmetoder

De metoder vi använder på Sköndal är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder A-CRA, Kriminalitet som livsstil/ Ett Nytt Vägval och Repulse som metoder i behandlingen.

Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende.

Läs mer om behandlingskonceptet

Strukturerad vardag

På Sköndal får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhet och substans i vardagen. Boendet kommer att erbjuda aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer.

Vill du veta mer? - Kontakta oss!

Placeringsförfrågningar
08-445 55 00 knappval #1

Telefon växel
08-445 55 00

E-post
info@lejongruppen.se

Huvudkontor
Lejongruppen AB
Maria Prästgårdsgata 30A
118 52 Stockholm